Start

VälkommenStärker barns självmedkänsla och tillit till sin egen förmåga
Tankorna Depp & PeppDepp och Pepp är två fantasiankor "tankor". Depp symboliserar rädsla och Pepp kärlek. När dessa två tankor samarbetar sker något magiskt inom oss. Vi blir trygga och balanserade indivder som har förmågan att agera ansvarsullt.Stärker barns självmedkänsla Depp & Pepp vistas där barn vistas och finns för dem på deras arena. Genom humor och kärlek lyfter vi värdegrundsfrågor för barn i åldrarna 4 - 7 år, genom att synliggöra deras tankar och känslor. Beställ böcker/ workshop/teater


Barnboken; Depp & Pepp - Den magiska
tankeformeln, gynnar det goda samtalet mellan barn och vuxen som är en av de grundläggande byggstenarna för en stark självmedkänsla.
 
Bakgrund Depp & Pepp

Depp & Pepp grundades år 2010 av Christina Ahlström som i sitt arbete i skolans värld såg behovet hos barn att stärka förmågan i att vara sin egen bästa vän, samt ha tillit till sin egen förmåga. Dessutom saknades även förhållningsstrategier hos både föräldrar och pedagoger i hur man stärker barn och elever med sänkt självmedkänsla. För att få barn att kommunicera sina tankar och känslor behöver man erbjuda en trygg miljö där lustfyllda strategier förmedlas. Därigenom kom idén upp om Depp & Pepp och deras Magiska värld.


Depp & Pepp är två fantasiankor ”tankor”. Dem hjälper barn att synliggöra sina tankar och känslor och ger strategier för livet i hur man kan agera för att skapa det man önskar och vill. Depp symboliserar rädsla och Pepp mod. När dessa två tankor samarbetar sker något magiskt inom oss. Vi blir trygga och balanserade individer som har förmågan att agera ansvarsfullt.                 


År 2015 startades ett samarbete mellan Christina Ahlström och LL Group AB, ett lanseringsbolag som drivs av Lena Larsson, samt illustratören Therése Braag. Det är vi tre som idag driver och utvecklar Depp & Pepp.


Nyheter via Sociala medier

Instagram: deppochpepp    Facebook: Depp & Pepp


 Såhär laddar du ner Ebok-appen till din   ipad/iphone:

 1. Tryck på länken här nedan.

 2. Tryck på din mobils "dela" funktion.

 3. Scrolla ner och tryck på "lägg till på   hemskärmen".

 4. Tryck "lägg till" och appen laddas ner.


Depp & Pepps värld växer!


I varje berättelse hamnar Depp & Pepp på en ny

plats där dem hjälper olika känslofigurer med

deras bekymmer. På så sätt växer den Magiska

världen hela tiden.

Världen Kapten Fegis


Känslofiguren Kapten Fegis möter vi vid Sveriges

största ö. Det måste finnas lite rädsla för att man

ska kunna vara modig.