Pepp Talk

Pepp Talk


Föreläsningar & Workshops

Om kommunikation och emotionell hälsa


Kenth Hedevåg

Pedagog


Kenth har lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Han är även författare till böckerna ”När mallen inte stämmer” och ”Johanna-Tre diagnoser i skolan”.  Länk till aktuella böcker – Hedevåg Pedagogik (hedevagpedagogik.se)


I den här filmen berättar Kenth om den fria leken och föreställningsförmågan, klicka här för att se filmen


Fler av Kenths filmer hittar ni här


Kontaktuppgifter

E-post: kenth.hedevag@telia.com

Webbplats: https://hedevagpedagogik.se/


Anna Bratt

Docent & Lektor - Linnéuniversitetet


Det var vid sin anställning vid Barn- och Ungdomspsykiatrin i Borås som Anna kom i kontakt med Christinas fina arbete med Depp och Pepp.

Barn behöver verkligen hitta sin egen Pepp sida och lära sig hur man ska ta hand om sin Depp sida.


Anna är särskilt intresserad av en behandlingsmetod som heter compassionfokuserad terapi. I den metoden får deltagarna lära sig hur de ska hantera sina känslor och också lära sig att bli snällare gentemot både sig själva och andra.


I den här korta filmen berättar Anna lite mer om compassion och hur det är möjligt att bli mindre kritisk mot sig själv, klicka här för att se filmenKontaktuppgifter

E-post: anna.bratt@lnu.se

Webbplats: https://lnu.se/personal/anna.bratt/

Webbplats: https://omtankepsykologi.se/Christina Ahlström

Grundare & Författare till Depp & Pepp


Kreativa Workshops för pedagoger. Workshops där ni får fördjupa er i konceptet Depp & Pepp.


Ni som arbetslag ges tid och möjlighet att lära känna materialet så att ni på bästa sätt kan förmedla och förankra

Depp & Pepp i er barngrupp/klass.


Mer information på sidan Den Magiska världen.


Kontaktuppgifter

E-post: dop@llgroup.se